Brno pro Ukrajinu, z. s. pomáhá ukrajinským uprchlíkům v Brně i válkou zasaženým obyvatelům Ukrajiny.
Spolek vznikl jako občanská iniciativa 24. února 2022, v průběhu jara provozoval a koordinoval materiální sbírky humanitární pomoci.
V druhé polovině roku 2022 se spolek věnoval propojování jednotlivých aktérů pomoci, tj. jednotlivců, občanských iniciativ, neziskových organizací i orgánů samosprávy, jejich informační a koordinační podpoře a sdílením informací podstatných pro ukrajinskou komunitu v Brně, a to primárně ve spolupráci s týmem integrace cizinců Odboru sociální péče Magistrátu města Brna a Centrem pro cizince Jihomoravského kraje.
Od ledna 2023 se Brno pro Ukrajinu, z. s. zaměřuje na sběr stále potřebné humanitární pomoci pro válkou zasažené obyvatelstvo přímo na Ukrajině.