Brno pro Ukrajinu, z. s. pomáhá ukrajinským uprchlíkům v Brně i válkou zasaženým obyvatelům Ukrajiny.
Spolek vznikl jako občanská iniciativa 24. února 2022, v průběhu jara provozoval a koordinoval materiální sbírky humanitární pomoci. V druhé polovině roku 2022 se spolek věnoval propojování jednotlivých aktérů pomoci, tj. jednotlivců, občanských iniciativ, neziskových organizací i orgánů samosprávy, jejich informační a koordinační podpoře a sdílením informací podstatných pro ukrajinskou komunitu v Brně, a to primárně ve spolupráci s týmem integrace cizinců Odboru sociální péče Magistrátu města Brna a Centrem pro cizince Jihomoravského kraje.
Od ledna 2023 se Brno pro Ukrajinu, z. s. zaměřuje na sběr stále potřebné humanitární pomoci pro válkou zasažené obyvatelstvo přímo na Ukrajině. Díky dlouhodobé spolupráci s Cestou naděje života, z. s., které zajišťuje transport do postižených oblastí, se daří dostávat darovanou pomoc tam, kde je aktuálně nejpotřebnější. 
Spolu s ukrajinskou komunitou v Brně a iniciativou Stand with Ukraine Brno se též věnujeme pletení maskovacích sítí, které pak posíláme do Doněcké oblasti. Na tento projekt jsme vybrali přes 80 000 Kč na portálu Donio.

V květnu a červnu 2024 běží Donio sbírka na zdravotnický materiál, který je nejen na frontě potřeba v ohromujícím množství. Pokud můžete, přispějte do sbírky Zachraň život hrdiny, za jakoukoli částku předem velice děkujeme.