Brno pro Ukrajinu, z. s. pomáhá ukrajinským uprchlíkům v Brně i válkou zasaženým obyvatelům Ukrajiny.
Spolek vznikl jako občanská iniciativa 24. února 2022, v průběhu jara provozoval a koordinoval materiální sbírky humanitární pomoci.
V druhé polovině roku 2022 se spolek věnoval propojování jednotlivých aktérů pomoci, tj. jednotlivců, občanských iniciativ, neziskových organizací i orgánů samosprávy, jejich informační a koordinační podpoře a sdílením informací podstatných pro ukrajinskou komunitu v Brně, a to primárně ve spolupráci s týmem integrace cizinců Odboru sociální péče Magistrátu města Brna a Centrem pro cizince Jihomoravského kraje.
Od ledna 2023 se Brno pro Ukrajinu, z. s. zaměřuje na sběr stále potřebné humanitární pomoci pro válkou zasažené obyvatelstvo přímo na Ukrajině. Díky dlouhodobé spolupráci s Cestou naděje života, z. s., které zajišťuje transport do postižených oblastí, se daří dostávat darovanou pomoc tam, kde je aktuálně nejpotřebnější.