V případě zájmu můžete finančně přispět na činnost spolku Brno pro Ukrajinu, z. s., ke které patří dle stanov zejména "zajišťování a koordinace materiální pomoci určené jak k dopravě na Ukrajinu, tak k využití pro uprchlíky v Brně". Za jakýkoli váš dar velice děkujeme.
Vaše finanční dary nám umožní zakoupit materiál v danou chvíli nejpotřebnější. 
Transparentní účet: 2902226358/2010
Kód skenujte přímo mobilní aplikací. Děkujeme!